ADHD utredning Skåne

Om du eller någon du känner har symtom som kan ha samband med ADHD kan det vara viktigt att göra en omfattande utredning. I Skåne finns det stora möjligheter att få hjälp, både från det offentliga, genom egenremiss och via privata vårdgivare. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att göra en utredning och vilka frågor du bör ställa. Vi tar även upp om det är möjligt att ha både ADD och ADHD samtidigt.

Läs mer

Vart man kan ansöka om ADHD utredning i Skåne?

Funderar du på att söka en ADHD-utredning i Skåne? Att få en utredning för ADHD är ett viktigt första steg för att få hjälp och stöd för att hantera och behandla ADHD. Om du bor i Skåne och har symptom som du tror kan bero på ADHD, kan du ansöka om en utredning hos läkare som arbetar med ADHD-utredningar.

Det finns ett antal olika vårdcentraler och sjukhus runt om i Skåne som erbjuder ADHD-utredningar. Det finns privata alternativ för den som vill ansöka om en ADHD-utredning i Skåne. Privata medicinska kliniker erbjuder ADHD-utredningar gjorda av specialister och ger också stöd och behandling för dem som har ADHD.

Om du inte vill gå privat måste du kontakta en läkare för att ställa frågor och få råd. Om läkaren bedömer att det finns en anledning att göra en utredning kan de därefter hänvisa dig till en specialistläkare som erbjuder utredningar.

Vad innebär en utredning?

ADHD-utredningar syftar till att fastställa om en person har en diagnos på ADHD. Utredningen innefattar vanligtvis en kombination av observationer, intervjuer och tester som utförs av en specialist som är väl insatt i ADHD. En utredning är ofta en omfattande process som omfattar flera specialister som alla har olika specialiserade områden som täcker hela spektrumet av ADHD.

En vanlig utredning innefattar en läkare eller psykiater, en psykolog, en yrkespedagog, en psykosocial terapeut, en specialpedagog eller lärare, samt föräldrar eller vårdnadshavare. Utredningar måste ta hänsyn till olika aspekter av en persons beteenden och övergripande hälsa för att kunna skapa en korrekt diagnos. De personer som ska utföra utredningen kommer att samarbeta för att göra en helhetsbedömning av ens symtom och beteenden.

ADHD-utredningar innebär att en person kommer att undersökas noggrant för att ta reda på om personen har ADHD eller inte. Personen kommer också att diskutera sina symptom och beteende med den person som utför utredningen, samt med andra som är inblandade i att ta fram en diagnos.

ADHD och behandlingar

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), även känt som uppmärksamhetsstörning, är ett vanligt neuropsykiatriskt tillstånd som påverkar individer från barndom till vuxen ålder. Det är en diagnos som ofta ges till barn som har en kombination av hyperaktivitet, impulsivitet och problem med uppmärksamheten. Symptom på ADHD kan inkludera för tidigt tal, hög energi, problem med att hålla koncentrationen, impulser och oorganiserade beteenden.

ADHD behandlas vanligtvis med medicinering och andra strategier som syftar till att förbättra koncentration, minskar impulsivitet och minskar hyperaktivitet. Det finns också olika psykologiska terapier som kan hjälpa individer med ADHD att lära sig att hantera sina symptom. Det viktigaste är att det är viktigt att hitta en behandlingsplan som är bäst för dig, och det är därför det är viktigt att göra en ADHD-utredning hos en specialist.

Egenremiss ADHD Skåne

Att få en egenremiss för ADHD i Skåne kan vara en möjlighet för vuxna som misstänker att de kan ha det. Egenremiss innebär att den som misstänker att de har ADHD tar initiativet till att söka vård och att det inte krävs någon remiss från en läkare.

Det innebär att du får råd och stöd från läkare som specialiserar sig på att utreda ADHD. Du kan också få råd om läkemedel, om det är nödvändigt, och ibland också stöd för att hantera olika livssituationer.

För att få en egenremiss för ADHD i Skåne bör du börja med att ta kontakt med en specialist som är kunnig inom området. När det gäller ADHD går det ofta bra att få en egenremiss, men det är viktigt att du får en helhetsbedömning och att du diskuterar med din specialist vad som är det bästa förstärkningen för dig.

Vad som krävs för att få egenremiss för ADHD

Att få egenremiss för ADHD är en process som kan ta ett tag. Om du misstänker att du eller någon du känner lider av ADHD är det viktigt att ta kontakt med en läkare för att få diagnosen bekräftad. För att få egenremiss för att kunna utreda ADHD krävs det att du måste uppfylla vissa kriterier.

Först och främst måste du vara minst 16 år gammal och ha ett intyg som stödjer misstanken om att du har ADHD. Det kan innehålla en fördjupad beskrivning av symtomen som du har upplevt under en längre tid, och även en bedömning av hur symtomen påverkar ditt dagliga liv. För att få egenremiss för ADHD krävs det även att läkaren som ger intyget har god kännedom om sjukdomen och att det intyg som skrivs ut är baserat på en konkret bedömning av symptom och funktionshinder. Läs här för mer info om egenremiss.

Vad är ADD?

ADD står för Attention Deficit Disorder och är en förekommande diagnos som ger symtom som att ha svårt att fokusera och hålla uppmärksamhet. ADD innefattar tecken på impulsivitet, hyperaktivitet och oförmåga att koncentrera sig. Symtomen som är associerade med ADD varierar stort från person till person, men kan överlag upplevas som ett störande mentalt tillstånd som stör en person från att få det mesta ut av sitt liv.

Skillnad på ADHD och ADD?

ADHD och ADD är två närbesläktade, men ändå skilda tillstånd. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett beteende som innebär att personen har svårt att fokusera, är hyperaktiv och ofta impulsiv. ADD (Attention Deficit Disorder) är ett tillstånd som kan kännas som en mildare version av ADHD, men utan den hyperaktiva komponenten. Personer med ADD har ofta svårt att organisera saker, koncentrera sig på uppgifter, att följa instruktioner och att fokusera på detaljer. Behandling för båda tillstånden innefattar ofta medicinering, kognitiv beteendeterapi och livsstilsförändringar. Läs mer om skillnaden mellan ADHD och ADD.

Vad är orsaken till att man får ADHD?

Det är fortfarande oklart vad som exakt orsakar ADHD, men forskning har visat att det är ett samspel av genetiska, neurologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer som är involverade. Även om forskning fortsätter att undersöka vilka specifika faktorer som leder till utvecklingen av ADHD, är det känt att ärftliga faktorer, abnormala hjärnfunktioner och miljöfaktorer alla är involverade.