ADHD utredning Stockholm

Stockholm erbjuder en mängd olika alternativ för att få en ADHD-utredning. En ADHD-utredning genomförs för att utesluta andra diagnoser och säkerställa att personen faktiskt har ADHD. Utredningen innehåller ofta olika tester och intervjuer, och kan också inkludera en granskning av personens medicinska historia. Det finns flera privatkliniker och vårdcentraler som utför utredningar, medan det även finns ett antal neuropsykiatriska mottagningar. Om du funderar på att få en ADHD utredning i Stockholm, är det viktigt att du är väl förberedd och att du vet vilka olika alternativ som finns tillgängliga.

Läs mer

Var hittar man hjälp för ADHD-utredning i Stockholm?

Om du letar efter hjälp för ADHD-utredning i Stockholm finns det många kliniker och institutioner som kan hjälpa. På Karolinska Universitetssjukhuset har du tillgång till en expertgrupp på läkare som specialiserar sig på ADHD-utredningar. Där kan du få en full diagnostisk utvärdering som omfattar medicinsk historia, mental hälsa, sociala förhållanden och en utvärdering av beteenden.

Dessutom erbjuder olika privata vårdcentraler och psykologer ADHD-utredningar:

BonlivaCare erbjuder en helhetssyn på ADHD-utredning i Stockholm, som inkluderar en kostnadsfri grundläggande utredning och ett kostnadsfritt följande av utredningen. Med vår ADHD-utredning kan patienter och vårdgivare få ett helhetsläge för att avgöra om en patient har ADHD eller inte.

Grundläggande utredning inkluderar en kortare kartläggning av patientens symptom och beteenden, samt en analys av de risker som finns för att patienten har ADHD. Denna utredning är avgörande för att avgöra om patienten har ADHD eller inte.

Följande utredning hjälper till att fastställa en diagnos och består vanligen av ett flertal olika undersökningar som innefattar: medicinsk historia, psykosocial status, psykologiska och neuropsykiatriska tester, samt observerade beteenden. I vissa fall kan det också inkludera genetiska tester.

Vad är ett neuropsykiatriskt mottagning?

Ett neuropsykiatriskt mottagning är en vårdcentral som specialiserar sig på diagnostik, behandling och rehabilitering av olika typer av neurologiska, psykiatriska och kognitiva funktionshinder. De erbjuder många olika typer av tjänster för att stödja personer som lider av sådana hälsoproblem, inklusive olika typer av hälsoundersökningar, medicinsk rådgivning, psykoterapi och rehabiliteringstjänster. Det är också möjligt att få råd och stöd utöver detta. Det finns många olika typer av neuropsykiatriska mottagningar i hela Sverige och de är anslutna till landets hälso- och sjukvårdsnätverk.

Vad är ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk diagnos som kännetecknas av bristande fokus, uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. ADHD drabbar både barn och vuxna och kan påverka människors liv och funktion på olika sätt. De mest vanliga symtomen är svårigheter att hålla koncentration, sitta stilla, följa instruktioner, slutföra uppgifter och att begränsa impulsiva beteenden. ADHD och ADD symptom kan leda till sociala, skol- och arbetsrelaterade problem. Det finns behandlingar som kan hjälpa till att hantera effekterna av ADHD, men det är viktigt att känna till att det inte finns någon botemedel.

Vad innabär en ADHD-utredning?

En ADHD-utredning är helt avgörande för att diagnostisera ADHD och börjar vanligtvis med en grundlig undersökning. Läkaren kan ställa frågor om personens beteende, kognitiva förmågor, koncentration, beteende och skolprestationer. Det kan också vara nödvändigt att göra en neurologisk undersökning för att utesluta andra orsaker till personens symtom. Dessutom kan läkaren föreslå att personen genomgår en psykologisk utvärdering, neuropsykiatriska undersökningar, neuropsykiatriska tester och andra relevanta tester.

Varför är det viktigt att få en ADHD-utredning?

ADHD är ett allvarligt medicinskt problem som kan ha stora, negativa effekter på en persons liv. För att få den rätta diagnosen behövs det ibland en grundlig utredning. Att få en ADHD-utredning är viktigt för att kunna få hjälp med att hantera symtomen och stöd för att hantera livet med ADHD.

En utredning består vanligtvis av ett antal tester – både fysiska och psykologiska – som syftar till att hjälpa till att ställa diagnosen. Vid en utredning för ADHD undersöker läkare eller psykologer patientens fysiska hälsa, liksom patientens sätt att aktivera, fokusera och kontrollera sina beteenden. Detta gör det möjligt för dem att avgöra om patienten har ADHD eller inte.

En ADHD-utredning kan hjälpa patienten att identifiera problemet och få en bättre förståelse för hur man kan hantera symtomen. I Stockholm finns det ett antal läkare och kliniker som erbjuder ADHD-utredningar. Om du tror att du eller någon i din familj kan ha ADHD, bör du ta kontakt med en läkare för att diskutera symptom och få en utredning.

Kostnader och försäkring

Att göra en ADHD-utvärdering kan vara en utmaning eftersom kostnaden för denna typ av diagnos inte alltid är helt tydlig. I de flesta fall täcker inte din vanliga sjukförsäkring alla kostnader och du kan få betala en del med egna pengar. Oftast kostar en ADHD-utvärdering mellan 1 000–2 000 kr. Kostnaden kan dock variera beroende på vilken typ av specialist som utför utredningen. Det kan även variera mellan olika sjukhus och kliniker.

Vissa regioner kan erbjuda gratis ADHD-utredningar för vissa patienter. Var noga med att kolla upp med din lokala vårdcentral innan du bokar in tid.

Om du har en sjukförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på till vilken del de täcker kostnaden för ADHD-utredningar. Alla försäkringar är dock olika och det är viktigt att ta reda på vilka förmåner som gäller för just din försäkring.