ADHD-tips

På denna sida samlar vi ADHD-tips och ger förslag på förhållningssätt som kan underlätta dagarna när det känns svårt. Vi hoppas informationen kommer till användning.

Läs mer

Hur hantera barn med ADHD?

Ofta upplever barnet en trygghet av tydliga rutiner och vanor. Då barnets förmåga att själv planera och organisera saker och ting är något reducerad, ställer det krav på föräldrarna eller andra vuxna i omgivningen att aktivt ta rollen att få saker gjorda och slutförda.

Många föräldrar upplever att ett planeringsschema för aktiviteter på helgen fungerar bra. Det kan exempelvis vara ”på lördagar 10.00 går vi ut och skogen, leker och tar med oss matsäck”. Det kanske låter strikt men det har visat sig att barn med diagnosen klarar uppgifter som är förutsägbara och är på en känd plats.

Hur bemöter man ett barn med ADHD?

Denna frågeställning gränsar till funderingen ovan men vi tar tillfället i akt att utveckla vad vi menar med en tydlig struktur. Hemmet ska vara en trygg och pålitlig plats med klara regler. Barnet ska ha en klar uppfattning om vad som förväntas i hemmet och det uppnår man endast genom tydliga ramar och förväntningar.

Håll barnet sysselsatt och kom ihåg att ge beröm och positiv kritik som stärker barnets självkänsla och minskar stressen. Här ingår också att ge barnet beröm för ”enklare uppgifter” som man ibland tar för givet hos andra barn.

ADHD-tips i vardagen

Vi samlar ovanstående tips i en lättöverskådlig lista.

Rucka inte på schemat

Barnet mår bra av rutiner och helst enligt devisen ”samma uppgift, samma tid, samma plats”. Det skapar trygghet då barnet känner att förväntningarna är på samma nivå som förra veckans utflykt eller aktivitet.

Ordning och reda

Ett hem i kaos med prylar utspridda överallt skapar inte förutsättningar för en lugn och trivsam miljö. Lär barnet att lägga tillbaka saker på sin plats. Försök att skapa ett lugn i hemmet.

Välj miljöer med omsorg

Planera in tid i skogen eller andra grönskande miljöer som parker och friluftsområden – det har visat sig ha en lugnande effekt. Inred en lugn och trygg plats i hemmet (kanske en fåtöljhörna i barnets rum) där barnet kan koppla av en halvtimma innan läggdags.

Håll koll på hungern

Se till att ha regelbundna tider och pauser för matintag då barn som inte ätit på länge kan få det jobbigare än vanligt med uppmärksamhet och koncentration. Även här är regelbundenhet superviktigt.

Appar som hjälper dig

Vi har listat några av våra favoritappar som hjälper till att strukturera vardagen. För att se vilka dessa digitala hjälpmedel är kan ni surfa vidare in på sidan om våra bästa apptips.

Läs mer!