Skillnad mellan ADHD och ADD

ADD (Attention Deficit Disorder) och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är två tillstånd som ofta förvirras med varandra. De delar många symtom, men det är viktigt att veta skillnaden eftersom behandlingen för ADD och ADHD skiljer sig. I den här artikeln kommer vi att undersöka skillnaden mellan ADHD och ADD, de sociala svårigheter som kan uppstå med ADD och de vanligaste symtomen hos barn med ADD.

Läs mer

ADD symptom

ADD är en neurologisk störning som stör ett barns förmåga att koncentrera sig, hantera impulser och planera. Det är vanligast hos barn och ungdomar och kan leda till problem med koncentration, impulsivitet och planering. ADD symptom kan vara olika och kan till exempel inkludera svårigheter att koncentrera sig och hög impulsivitet. Att diagnostisera ADD innebär att en läkare kommer att undersöka patienten och ställa diagnos baserat på ett antal symptom. Vanliga ADD symptom inkluderar:

 • Svårigheter att fokusera, eller problem att hålla koncentrationen på uppgifter längre stunder
 • Oförmåga att lyssna på instruktioner utan att bli distraherad
 • Impulsivitet eller oförmågan att hålla tillbaka spontana handlingar
 • Svårigheter att organisera eller slutföra uppgifter
 • Verkar ofta orolig eller rastlös

ADD Symptom hos vuxna

ADD är vanligare hos barn än hos vuxna. Många tror att vuxna inte kan drabbas av ADD, men det är inte sant. Många vuxna kan ha ADD-symptom som de inte känner till. ADD i vuxenvärlden har en tendens att se annorlunda ut än när det finns hos barn. Vuxna med ADD kan ha svårt att förstå konsekvenser av sina handlingar, kan vara ofokuserade, har svårt att organisera sina tankar, drömmer stort, är kreativa och uppskattar variation. Det är viktigt att veta att ADD symptom inte försvinner med åldern, det kan bara bli bättre eller sämre med rätt behandling. Det finns också olika typer av medicin som kan hjälpa till att behandla ADD. Dessa mediciner kan lindra symtom som ofokusering, impulsivitet och svårigheter med att koncentrera sig.

Symptom på ADHD

Att förstå om ett barn har ADHD kan vara svårt. Det finns dock några gemensamma symtom som kan vara bra att se efter hos ett barn som uppvisar tecken på ADHD.

För det första kan ett barn med ADHD visa uppmärksamhetsproblem och ha svårt att fokusera. De kan också ha problem med att organisera och slutföra sina skoluppgifter. Barn med ADHD kan också ha bristande kontroll över sitt beteende och uppvisa impulsivitet, svårt att följa regler, en tendens att prata väldigt mycket och impulsiva handlingar.

Andra symptom kan inkludera svårigheter att kontrollera sina känslor, förmågan att sitta stilla, bristfällig koncentrationsförmåga, problem med att sova, föremål som försvinner ofta, bristande minne, problem att göra uppgifter som kräver tålamod och svårigheter att vänta på sin tur. Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika och att alla har olika symptom och svårigheter. Det finns många olika typer av behandlingar för ADHD, som kan hjälpa till att lindra symtom och förbättra din vardag.

ADHD symptom hos vuxna

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk störning som ofta diagnostiseras hos barn, men den kan också förekomma hos vuxna. Symptom på ADHD hos vuxna kan skilja sig från symptom som förekommer hos barn och ungdomar, och det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna.

Var och en av oss är unik och personliga symptom på ADHD kan vara olika från person till person. Allmänna symtom som du bör vara medveten om om du misstänker att du har ADHD inkluderar:

 • Svårigheter att fokusera eller koncentrera sig
 • Problem att hålla ordning, planera eller organisera
 • Vansklighet att kontrollera impulser
 • Svårigheter att minnas, stanna på uppgift eller slutföra uppgifter
 • Oförmåga att hantera stress och följa instruktioner
 • Svårigheter att hantera förändringar.

ADHD & ADD Sociala svårigheter

ADD och ADHD är neuropsykiatriska störningar som kan leda till sociala svårigheter. Personer med ADD eller ADHD kan uppleva problem med att relatera till andra människor, följa samhällets sociala regler eller till och med att förstå andras känslor. Dessa problem kan leda till social isolering, svårigheter att hantera stress och förhöjd oro. För att hjälpa personer med ADD och ADHD att hantera sina sociala svårigheter kan det vara bra att antingen arbeta med en terapeut eller delta i en stödgrupp. Terapeuten kan hjälpa till med att förbättra socialt beteende och stödgruppen kan erbjuda ett stöd och en förståelse som inte nödvändigtvis finns i den vanliga miljön.

Var du kan hitta hjälp

Att ha ADHD eller ADD kan vara en utmaning och det är inte alltid lätt att navigera i systemet för att hitta hjälp. Det finns många stödresurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om diagnos, hantera symptom och få hjälp att möta kraven från skolan eller arbetsplatsen. Här är några av de bästa resurserna som kan hjälpa dig att hitta professionell hjälp och stöd.

Bonlivacare.se är en gratis tjänst som erbjuder ett stöd för personer med ADHD och ADD. Du får tillgång till ett antal verktyg och stöd som hjälper till att hantera symtomen. Tjänsten erbjuder dagliga övningar, stöd för vuxna och föräldrar, samt länkar till föreläsningar, forskning och andra resurser. Dom erbjuder också ett stödsystem för att hjälpa personer med ADHD att hitta rätt hjälp. Systemet ger tillgång till en mängd olika sjukvårdspersonal, inklusive psykologer, kuratorer, läkare och sjukgymnaster, som kan guida dem genom deras behandling.

Socialstyrelsen erbjuder gratis psykologiska tester och diagnoser för ADHD och ADD. Deras tjänster är utformade för att hjälpa dig att få en djupare förståelse för dina symptom och få den hjälp du behöver.

Hi erbjuder stöd och rådgivning för personer med funktionsnedsättningar. Deras webbplats har ett stort utbud av verktyg och resurser för att hjälpa dig att hantera symtom och få rätt hjälp.

Behandlingar

ADHD och ADD är psykiska störningar som kan ha en stor inverkan på individens liv. För att hjälpa personer som lider av dessa störningar är det viktigt att de får rätt behandling. Det finns olika typer av behandlingar som kan användas för att hjälpa personer med ADHD eller ADD.

En av de vanligaste behandlingarna är psykoterapi. Genom psykoterapi får personen hjälp att förstå sina känslor och lära sig strategier för att hantera sina symtom. Det kan också hjälpa dem att lära sig färdigheter som att organisera och fokusera.

Läkemedel är också ett vanligt sätt att behandla ADHD och ADD. Stimulerande läkemedel, som till exempel methylphenidat, är vanligast. De är avsedda att hjälpa individen att fokusera, hantera stress och kontrollera sina impulsiva beteenden. Det finns också icke-stimulerande läkemedel som kan hjälpa till att förebygga depression och ångest.

Oavsett vilken typ av behandling som väljs är det viktigt att den anpassas till personens unika behov. Att ha en bra läkare som du kan prata om dina symtom och behandlingsalternativ är avgörande för att få hjälp.

Sammanfattning: Skillnaden mellan ADHD och ADD

ADD och ADHD är två olika diagnoser som ofta förväxlas. Båda förekommer vanligtvis hos barn, men kan också förekomma hos vuxna. Skillnaden mellan dessa två diagnoser är att ADD saknar hyperaktivitet som är ett typiskt symptom på ADHD. Det är också viktigt att komma ihåg att det är viktigt att genomgå en korrekt diagnos för att avgöra om man har ADHD eller ADD. ADD kräver vanligtvis inte en särskild behandling, utan det kan vara tillräckligt att bara anpassa miljön och instruktionerna för att hjälpa ett barn att hantera sina symtom. ADHD kräver vanligtvis en kombination av olika typer av terapi, så som kognitiv beteendeterapi och medicinsk behandling, för att hjälpa ett barn att hantera sina symtom.