ADHD utredning - tid & plan

Har du någon gång undrat hur lång tid en ADHD-utredning tar? Det finns flera faktorer som spelar in i hur lång tid en sådan utredning tar, både för barn och vuxna. En ADHD-utredning innebär vanligtvis att samla in information från flera olika källor, såsom läkare, psykologer, lärare och föräldrar. För att kunna ge en adekvat diagnos och lämplig behandling behöver läkaren förstå hur personen beter sig i olika miljöer och hur de påverkas av den miljö de befinner sig i. Denna process kommer ta olika lång tid beroende på personens unika situation.

Läs mer

Hur lång tid tar en ADHD utredning?

Att utreda en vuxen som misstänks ha ADHD kan ta lite olika lång tid beroende på vilken typ av utredning som utförs. Att få en diagnos kräver vanligtvis flera steg och en hel del tid.

De första stegen kan innebära att man samtalar med den aktuella personen och tar reda på om det finns något som tyder på att man har ADHD eller inte. Detta kan ta en del tid, särskilt om man ska ta reda på om det förekommer andra problem som kan komplicera situationen.

Efter detta kanske läkaren vill undersöka personen närmare. Detta kan innebära ett antal olika tester, både fysiska och psykologiska. Dessa tester kan ta olika lång tid beroende på hur komplexa de är. Det kan också ta tid att få resultatet från dessa tester.

När diagnosen väl är ställd är det dags att börja planera för en behandling. Detta kan ta olika lång tid beroende på hur komplex behandlingen är, men vanligtvis kan det ta några veckor innan behandlingen är igång.

Hur lång tid tar en adhd utredning för barn?

En ADHD-utredning för ett barn tar vanligtvis mellan 3-6 månader. Det är vanligt att det tar lite längre tid beroende på typen av utredning som utförs. Allmänt kan man säga att det är bäst att börja med en diagnostisk intervju där läkaren samtalar med föräldrar och barnet för att få en bättre uppfattning om beteendet och olika omständigheter. Därefter följer vanligtvis en utredning som inkluderar psykologiska tester och andra typer av observationer för att hjälpa läkaren att bedöma diagnosen. Om läkaren känner att det behövs ytterligare information för att stärka diagnosen, kan mer tester eller observationer göras innan en slutgiltig diagnos kan ställas.

Varför tar en ADHD-utredning olika lång tid?

ADHD-utredningar tar olika lång tid beroende på olika faktorer. Först måste den som utför undersökningen förstå barnets beteende, vilket kan ta tid. Föräldrar och andra personer som är involverade måste också förstås och bedömas. Det kan också innebära att psykologer och läkare måste kontaktas, vilket också tar tid. Det är också viktigt att följa riktlinjer för att säkerställa att alla aspekter av barnets beteende tas med i utredningen. Allt detta tar tid och är faktorer som påverkar hur lång tid en ADHD-utredning tar.

Var du kan hitta hjälp

Om du misstänker att du eller någon i din närhet har ADHD, kan det vara en god idé att söka professionell hjälp för att få en diagnos. Diagnosen kräver en systematisk undersökning som har utförts av en yrkesverksam specialist.

Det finns olika sätt att få den hjälp som du behöver för att få en ADHD diagnos. Här är några:

  1. Din läkare - Din läkare kan skriva ut en remiss till en specialist för en utredning. Om du inte har någon vårdgivare, kan du besöka din lokala vårdcentral för att få en.
  2. Barnpsykiatriska unit - Om barnet är under 18 år, kan du kontakta en barnpsykiatrisk enhet. De kommer att kunna hjälpa till att hitta den rätta vården och sjukvården som barnet behöver.
  3. Privat - Privata vårdgivare hjälper dig att följa de steg som krävs för att få en korrekt och fullständig diagnos. De kan hjälpa dig att identifiera och få tillgång till de rätta experterna som kan hjälpa till med att ställa en diagnos.

Kom ihåg att få den hjälp du behöver är en viktig del av att få rätt behandling och stöd för att må bättre. Läs mer om var du kan få hjälp med utredning av ADHD i Stockholm, Uppsala och Skåne.

Vad som krävs

En ADHD-utredning börjar vanligtvis med att en läkare utför en medicinsk historia och en fysisk undersökning. Detta kommer att göra det möjligt för läkaren att utesluta andra tillstånd som kan förklara de symtom patienten har.

Därefter kommer läkaren att göra ett antal bedömningar som tar hänsyn till beteende, temperamentsdrag och kognitiva förmågor. Det kan också krävas att patienten genomgår en neuropsykologisk utvärdering för att testa för kognitiva och emotionella aspekter av diagnosen.

Slutligen kommer läkaren att fatta ett beslut om diagnos baserat på de sammanlagda bedömningarna. Beroende på situationen kan läkaren också föreslå andra former av stöd och åtgärder.

Förståeligt nog, är det ganska komplicerat att ställa en diagnos. Som förälder är det viktigt att du är medveten om detta och jobbar tillsammans med läkaren för att säkerställa att det görs rätt.

Varför är det viktigt att följa en ADHD-utredning?

Det är viktigt att följa en ADHD-utredning eftersom det kan hjälpa dig att förstå varför du har beteendeproblem, lära dig strategier för att hantera dina symptom och få rätt behandling för att hjälpa dig att må bättre. Genom en ADHD-utredning kan experter också identifiera andra psykiska och fysiska tillstånd som kan ha en inverkan på ditt beteende. Det är viktigt att få en fullständig och korrekt diagnos, så att du kan få rätt vård och behandling.