ADHD-känslor

De starka och varierande känslorna är nyckeln till att förstå och kunna bemöta barn och ungdomar med diagnosen på bästa sätt. Vi kommer här bena ut vanliga symptom och känslouttryckningar.

Läs mer

Tecken på ADHD hos barn

Det finns en rad tecken som du som förälder kan vara uppmärksam på. Ju mer som bockas av i listan, desto mer troligt är det att barnet har ADHD men vi rekommenderar en grundlig utredning av experter. Det kommer vi till längre ner i texten. Se därför listan som en indikation.

Grundkrav


 • Koncentrationssvårigheter
  Denna punkt visar sig ofta tydligast när ämnet i sig inte motiverar personen. Problem med att få ro att starta upp eller avsluta uppgifter är också vanligt.
 • Impulsivitet
  Handlingen kommer före tanken vilket ställer till problem i sociala sammanhang. Personen kan därför uppfattas som ”bufflig” mot omgivningen.
 • Rastlöshet
  Rastlösheten har nära koppling till första punkten koncentrationssvårigheter. Detta visar sig genom svårigheter att sitta still.

Vanliga tecken


 • Ingen ro till att läsa och skriva
 • Upplever en stark trötthet efter umgänge med andra
 • Är ofta orolig och fundersam/nedstämd
 • Sprutar ur sig idéer
 • Har svårt för tidspassning
 • Svårigheter att följa instruktioner

ADHD-utredning för barn

Är många punkter överensstämmande ovan kan det vara skönt för alla parter att göra en utredning. Då får föräldrarna och omgivningen det svart på vitt och kan sätta in lämpliga åtgärder som hjälper barnet.

Hur går en ADHD-utredning till för barn?

Barnet och föräldern träffar ofta en läkare, psykolog och/eller kurator som ställer frågor för att täcka in så många områden av personligheten som möjligt. Det är vanligt att personal från skolan (eller förskolan) intervjuas, vilket bidrar till en ”större bild” och mer beslutsunderlag. Du som förälder får förstås ta del av allt material som kommit fram och är med och kommer fram till lämpliga stödåtgärder.

Barnet får självklart också information anpassad efter ålder och mognad och är delaktig i processen. Läs vidare om hur en generell neuropsykiatrisk utredning går till och ha i åtanke att utredningsstegen inte är helt anpassade för just ADHD (men du får en bra bild över de olika stegen).

Socialstyrelsen har tagit fram en upplysande och lättläst folder som svarar på många frågor kring Utredning och diagnostisk av ADHD.

Exempel på frågor vid ADHD-utredning

 • Hur är barnets beteende i en grupp med andra barn?
 • Upplever en familjemedlem liknande symptom?
 • Vilka styrkor och ”svagheter” har barnet?
 • Hur har barnets utveckling sett ut (exempelvis sen eller tidig utveckling)?

Hur lång tid tar en ADHD-utredning?

En utredning görs oftast hos BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin). Väntetid varierar beroende på var i landet du befinner dig. Oftast görs först ett besök där mottagningen går igenom vad som händer på BUP. Då upplägget varierar något på grund av region är det svårt att avgöra tidsåtgången, men räkna med minst 5-6 besök på en timma vardera.

Vad gäller i din stad eller region? Det får du reda på genom att kontakta din lokala BUP-mottagning. Skriv in ”BUP” i den mellersta rutan och sök på din aktuella stad för att hitta rätt kontaktuppgifter.

Läs mer och öka din förståelse!