ADHD – Stress är ett vanligt problem

Alla människor reagerar olika på stress. Stress är något som återkommer då och då genom en livet och de som hittar metoder att hantera stress har mycket att vinna. Det är vanligt att bli stressad i situationer som kräver något extra av dig. Kroppen vill ge dig extra kraft och energi för att klara situationen och går på högvarv. Men om du ofta är stressad kan kroppen tillslut påverkas negativt.

Läs mer

Koppling mellan stress och ADHD

Data från Socialstyrelsens hälsoregister visar att en fallgrupp med personer som har ADHD var överrepresenterade när det kommer till psykiatrisk samsjuklighet, jämfört med en kontrollgrupp utan diagnosen. Studien kom fram till att personer med ADHD har problem med ångest, depression och stress i större utsträckning än andra i kontrollgruppen. Det går att läsa i sammanställningen Konsekvenser för vuxna med ADHD som Socialstyrelsen gjort.

Clas Malmström-föreläsning om stress

Stress finns överallt i samhället. Faktum är att utbrändhet och utmattning inte beror på överansträngning på jobbet, i de flesta fall. Forskning visar att det finns samband mellan positiv stress och god hälsa, och negativ stress och sämre hälsa.

För att undvika stress är det viktigt med kunskap om stresshantering och mental styrketräning. Lära för livet ger en föreläsning om stress med Clas Malmström där du får aha-upplevelser och användbara tips för stresshantering. Lär dig mer om vad stress är och framförallt hur du kan undvika stress. Föreläsningarna med Clas Malmström (som är en välkänd föreläsare om stress) finns både som fysiska- och livestreamade föreläsningar. Föreläsningen är perfekt för arbetsgruppen som vill lära sig mer om förebyggande stressåtgärder och körs i många städer i Sverige med jämna mellanrum.

Olika reaktioner på stress

Människor reagerar olika på stress och det gäller såklart även personer med ADHD. Nedan presenteras två olika reaktioner som visar hur människor reagerar på stress.

Flykt- och kampreaktionen

Flykt- och kampreaktionen är en överlevnadsmekanism som antingen innebär att en person kämpar emot eller fäktar för att överleva. I vardagliga situationer kan förstås dessa två alternativ ses som lite överdrivna, men har du känt av en adrenalinkick i samband med stressen pekar det mot att du reagerat med flykt- och kampreaktionen. Här kan du läsa mer om vad flykt-kampresponsen innebär.

”Spela död”-reaktionen

Spela död-reaktionen innebär att en person upplever att problemen är ”oövervinnerliga” och inte kan lösas. I dessa fall kan personen drabbas av trötthet, svaghet i musklerna och svimningskänslor. Den parasympatiska delen av nervsystemet går ner i varv och personen får mindre energi. Det är vanligt att isolera sig. Personen har helt enkelt ”gett upp” och behöver stöttning av närstående eller professionell hjälp.

Sjukdomar till följd av stress

Långvarig stress kan ge dig hjärt-kärlsjukdom. Stress skapar en obalans i kroppen, vilket i sin tur kan leda till att du blir mer mottaglig för andra sjukdomar. Vanliga symtom av stress är huvudvärk, störningar i mag- och tarmkanalen och nedsatt immunförsvar. Läs mer om symtom och sjukdomar till följd av stress i Stressmottagningens sammanställning Kroppsliga signaler av stress.