ADHD utredning Uppsala

Om du eller någon du känner har misstänkt ADHD, så finns det nu flera olika alternativ för att få hjälp till ADHD utredning i Uppsala. Det är möjligt att få en ADHD utredning eller habilitering genom Uppsala läns landsting, eller genom en privat utförare. Den här artikeln kommer att gå igenom fördelar och nackdelar med båda alternativen, så att du kan få den hjälp som du behöver.

Läs mer

Var kan man göra en ADHD utredning i Uppsala?

Om du är intresserad av att få en ADHD-utredning i Uppsala finns det olika alternativ att välja mellan. Du kan börja med att kontakta BonlivaCare. BonlivaCare erbjuder ADHD utredning i Uppsala och habilitering för både vuxna och barn. De har lång erfarenhet av att hjälpa människor med diagnosen och har kompetens och specialistkunskap för att göra en omfattande utredning. Deras tjänster är kvalitetssäkrade och de har ett professionellt team som består av psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter.

Ett annat effektivt alternativ är hos Uppsalas allmänpsykiatriska mottagning som är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och Akademiska sjukhuset. De erbjuder omfattande utredningar för ADHD och har erfarenhet av att hjälpa människor med diagnosen.

Fördelarna med att göra en ADHD utredning privat?

Att göra en ADHD utredning Uppsala privat kan ha stor betydelse för personer som misstänker att de lider av detta tillstånd. Det finns ett antal fördelar med att göra en privat utredning i Uppsala, som att:

  • Få rådgivning och stöd från en erfaren specialist som är kunnig inom området.
  • Utredningen går ofta snabbare än vad den skulle göra på ett sjukhus.
  • Få tillgång till individuell behandling som är anpassad efter den enskildes behov.
  • Få mer personlig uppmärksamhet och hjälp än vad som erbjuds på ett sjukhus.
  • Få en mer detaljerad diagnos och förbättrade möjligheter för livslång behandling.

Om du misstänker att du lider av ADHD är det viktigt att du söker vård och rådgivning från någon som har den nödvändiga kunskapen för att hjälpa dig. Det finns många fördelar med att välja privat utredning, men det är viktigt att du gör en noggrann jämförelse för att se vilket alternativ som passar bäst för dig.

Typiska ADHD symptom

Att ha ADHD kan innebära en rad olika symptom som kan påverka hela livet. Det är viktigt att känna till dessa symptom för att veta när det är dags att börja utredning. Här är några av de vanligaste ADHD symptom som är viktiga att leta efter:

  • Svårigheter att koncentrera sig: Att ha svårigheter att koncentrera sig eller att fokusera är ett vanligt tecken på ADHD. Om du har svårt att hålla koncentrationen är det ett tecken på att du bör se en doktor för att testa om du har ADHD.
  • Impulsivitet: Ett annat typiskt symptom är impulsivitet, som innebär att man gör saker utan att tänka först. Om du ständigt gör saker utan att tänka eller är ovillig att vänta på saker som ska ske, kan detta vara ett tecken på impulsivitet.
  • Hyperaktivitet: Hyperaktivitet är också ett vanligt tecken på ADHD, eftersom det innebär att man har svårt att sitta stilla och har en tendens att vara överaktiv.

Om du känner igen dig själv i något av ovanstående symptom kan det vara ett tecken på att du har ADHD och bör göra en utredning. Att få en sådan utredning Uppsala kan ge dig svar på om du lider av detta tillstånd eller inte.

De vanligaste behandlingsmetoderna för ADHD i Uppsala

De vanligaste behandlingsmetoderna för ADHD som erbjuds i Uppsala är medicinering, beteendeterapi och coaching. Medicinering är en vanlig behandling som används för att minska hyperaktivitet och uppmärksamhetsbrist. Behandlingen innebär att man tar medicin som stimulerar hjärnan och hjälper till att förbättra koncentrationsförmågan. Behandlingen kan även hjälpa till att minska impulsivitet. Behandling med beteendeterapi involverar arbete med att ändra beteenden som orsakar problem för personen med ADHD. Coaching hjälper till att lära sig verktyg och färdigheter som används för att hantera situationer som orsakar stress och oro. Alla tre metoderna är effektiva vid behandling av ADHD och kan hjälpa till att förbättra symtomen.

Hur lång tid tar en ADHD utredning?

Hur lång tid tar en ADHD utredning” är en mycket vanlig fråga. En ADHD-utredning tar vanligtvis mellan 3 och 6 månader att genomföra. Det beror på att det måste göras en hel del undersökningar för att man ska kunna fastställa att en person har ett ADHD-diagnos. Dessa undersökningar kan bestå av intervjuer, kognitiva tester, beteendeobservationer och undersökningar av skol- eller yrkesprestationer. Det är viktigt att alla dessa undersökningar är kompletta för att man ska kunna fastställa om personen har ADHD eller inte.

Vad är det för skillnad på ADHD och ADD?

ADHD och ADD är inom psykiatri kända som olika former av en neuropsykiatrisk störning som kallas beteendestörningar med uppmärksamhetsproblem. Det är vanligt att förvirra de båda diagnoserna, eftersom de har vissa gemensamma symtom.

ADD, eller uppmärksamhetsstörning med överaktivitet, är en neuropsykiatrisk störning som drabbar barn och vuxna. Personer med ADD har svårt att hålla koncentration och har ofta uppmärksamhetsproblem. Symtomen är vanligtvis att personen har svårt att koncentrera sig, är distraherad och kan ha svårt att följa instruktioner.

ADHD, eller uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, är en annan neuropsykiatrisk störning som drabbar barn och vuxna. Personer med ADHD har en tendens att ha en överaktiv beteendemönster, vilket försvårar deras förmåga att hålla fokus och ha uppmärksamhet. Symtomen är ofta hyperaktivitet, koncentrationsproblem och impulsivitet.

Läs mer om skillnad mellan ADHD och ADD.

Habilitering i Uppsala

Hos 1177.se kan du hitta multi-disciplinär tjänst för personer som lider av ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd. De erbjuder stöd, vägledning, utbildning och behandling för personer med funktionshinder. Dessutom kan du träffa andra som är i samma situation, träna tillsammans, dela erfarenheter och skapa nya kontakter. De stöder även familjer och andra nära och samarbetar med personal från olika verksamheter som förskola, skola och gruppbostäder.