Läkemedelsbehandling och mediciner

När en utredning är gjord börjar arbetet med att koppla in lämpliga åtgärder som ska underlätta framtiden för personen med diagnosen. Här spelar förstås ADHD-läkemedel en viktig roll. Många av er har säkert hört talas om Ritalin och Concerta sedan innan. Här går vi igenom olika alternativ.

Läs mer

Om mediciner mot ADHD

Medicinernas övergripande uppgift är såklart att minska de symptom som personer med ADHD upplever (för mer information om detta kan du läsa vidare på vår sida om symptom och tecken på ADHD). Det handlar i korta drag om att minska impulsiviteten och hyperaktiviteten och samtidigt höja koncentrationsförmågan.

Hjärnans signaler påverkas av ADHD-mediciner och det tar oftast ett tag innan rätt medicin och dos hittas. Detta då personer reagerar olika på medicinerna, trots identisk dos och medicin. Cirka 30 % upplever svårigheter med att hitta rätt dos från början.

ADHD-mediciner – Lista uppdelat på grupper

De vanligaste medicin-behandlingarna vid ADHD delas upp i två olika grupper som vi går igenom närmare nedan. Vi ger också exempel på läkemedel i respektive kategori.

Centralstimulerande


Här är det amfetamin och metylfenidat som det syftas på där den sistnämnda är det som Läkemedelsverket rekommenderar i första hand. Dessa läkemedel med förkortningen CS ökar både koncentrationen och uppmärksamheten samt minskar impulsiviteten.

Notera att dessa CS-läkemedel passar olika bra för olika personer, men att upp till 80% får minskade symptom, vilket i sin tur leder till förbättrad livskvalitet hos personen. Vissa avskräcks vid första anblick då CS-läkemedel räknas som narkotika, men det är förstås i väldigt små mängder utan ruseffekt det handlar om. En vanlig följd av att ta dessa läkemedel är minskad aptit.

Exempel på Centralstimulerande läkemedel

 • Concerta
  Denna kapsel tas på morgonen och håller i cirka 10 timmar. Concerta innehåller metylfenidat.
 • Ritalin
  Ritalin tas också på morgonen och kan exempelvis strös över/blandas med frukosten och håller i 6-8 h. Innehåller också metylfenidat.

Icke centralstimulerande


Två icke-centralstimulerande är godkända för ADHD-behandling: atomoxetin och guanfacin. Dessa läkemedel används om inte CS-läkemedlen ovan fungerar (eller ger väldigt jobbiga biverkningar). Ibland tas dessa läkemedel i kombination med centralstimulerande läkemedel.

Exempel på Icke-centralstimulerande läkemedel

 • Guanfacin
  Detta läkemedel är aktuellt om personen fortfarande upplever svårigheter i sociala sammanhang, exempelvis tics och väldigt utagerat beteende, efter CS-behandling. Guanfacin verkar i ett dygn och du startar på en låg dos.
 • Atomoxetin
  Atomoxetin tas också en gång per dygn och bland biverkningarna märks illamående. Behandlingen följs upp med noggrannhet, först efter fyra veckor och om det går bra kan man fortsätta med läkemedlet upp till sex månader. Vill du läsa mer om läkemedel, varför man tar medicinerna och biverkningar? Kolla då in Region Uppsalas sida om Medicinering vid ADHD.

Läs mer om ADHD!