Missbruksbeteende

Det finns flera signaler man kan vara vaksam på när det kommer till missbruksbeteende. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är ett missbruk och vad som är exempelvis depression, stress eller ångest. En person med missbruk blir med tiden expert på att dölja sitt missbruk – men här kommer 5 punkter att hålla ett extra öga på.

Läs mer

5 vanliga tecken på missbruk

Det finns flera olika sorters missbruksbeteende och missbruk. Exempel på missbruk kan vara alkohol-, drog- eller spelmissbruk.

1

Koncentrationssvårigheter

En person med missbruksbeteende har ofta svårt att koncentrera sig och fokusera. Tankarna är hela tiden på hur nästa ”drag” för att upprätthålla missbruket ska ske utan att anhöriga ska märka någonting.

2

Humörsvängningar

Om en missbrukare inte får det personen vill ha är det vanligt att tålamodet tryter och personen blir otrevlig. Det mesta i livet kretsar kring missbruket och kommer det en motgång inom det området går det ut över humöret.

3

Ointresserad

Missbrukaren kan kännas likgiltig och blasé till saker och ting, även kring sådana saker som personen tidigare visat ett stort intresse för. Att vara allmänt ointresserad kan vara ett tecken på missbruksproblematik.

4

Svårt att hålla tider

En missbrukare har ofta svårt att hålla tider, både privat och på jobbet. Om det står mellan personliga relationer och missbruket händer det att missbruket ibland går först. Missbruket tar över ”första-platsen” i tankarna oavsett tid på dygnet.

5

Undvikande

Det är vanligt att en missbrukare drar sig undan sociala sammanhang. Var vaksam på om en person i din närhet plötsligt får förhinder till saker som planerats in eller sällan är med på att göra spontana aktiviteter.

Familjehem finns till för utsatta barn

Om ett barn växer upp i en familj som har missbruksproblematik kan det vara aktuellt att placera barnen i ett familjehem. Beslut angående placering i familjehem tas av Socialtjänsten och barnen placeras antingen i ett kommunalt eller privatägt familjehem.

Familjehem i Sverige ska ge barnen en god omvårdnad och se till så att barnens behov blir tillgodosedda. Familjehem ger barn och ungdomar chans till en trygg uppväxt utan missbruksinblandning. Familjehem finns inte bara till för barn med föräldrar som har missbruksproblem. Andra lägen där familjehem kan bli aktuellt är om det förekommer misstanke om omsorgsbrist eller kriminalitet i hemmet.

Misstänker du att någon i din närhet har ett missbruk?

Det finns hjälp att få om du misstänker att en anhörig har ett missbruk som personen behöver hjälp med. Missbruket har en negativ påverkan på familjen och andra närstående – oavsett vilken typ av missbruk personer lider av. Det finns hjälp att få. 1177 har satt ihop en guide för dig som är anhörig till en person med missbruk.